ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №167

Харківської міської ради Харківської області

на 2017/2018 н.р.

І.Загальні засади

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №167 Харківської міської ради Харківської області (далі - ХЗОШ № 167) здійснює планування діяльності на підставі ст.53Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), власного Статуту.

За Статутом ХЗОШ № 167 є комунальним закладом – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів.

Мова навчання – російська.

Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організується за філологічним напрямом диференціації навчання (профіль української філології) в 10-А класі та суспільно - гуманітарним напрямом диференціації навчання (економічний профіль навчання) в 11-А класі.

У 2017/2018 навчальному році в ХЗОШ №167 функціонуватимуть 37 класів, в яких буде навчатися 1047 учнів.

Робочий навчальний план ХЗОШ № 167 на 2017/2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 3) – додаток 1;

 • для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 2) – додаток 2;
 • для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 11) – додаток 3;
 • для 10-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додатки 9, 16) – додаток 4;
 • для 11-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додатки 8, 16) – додаток 5.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план ХЗОШ № 167 містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, індивідуальних та групових занять, а саме:

 • у 1-4-х класах з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мистецтво») та виконання навчальної програми в повному обсязі предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» викладатимуться: у 1-х – по 1 годині на тиждень (0,5 години з інваріантної складової та 0,5 години з варіативної складової робочого навчального плану), у 2-4-х класах – по 0,75 години на тиждень (0,5 години з інваріантної складової та 0,25 години з варіативної складової робочого навчального плану) за модифікованою програмою, погодженою районним методичним центром Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (протокол від 12.06.2017 № 10);

- у 2-4-х класах з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури») та виконання навчальної програми у повному обсязі предмет «Літературне читання» викладатиметься: у 2-х класах – по3,5години на тиждень (3 години з інваріантної та 0,5 години зваріативної складової робочого навчального плану), у 3-4-х класах – по3години на тиждень (2,5 години з інваріантної та 0,5 години зваріативної складової робочого навчального плану)

- у 7-х класах з метою формування громадянської позиції учнів введено курс за вибором «Живи за правилами» (по 1 годині на тиждень);

- у 8-х класах з метою поглиблення знань учнів з історії України введено курс за вибором «Стежками козацької звитяги» (по 0,5 години на тиждень);

 • у 10-А класі з метою узагальнення та систематизації знань учнів з історії України та української мови та літератури введено курс за вибором «Історія української культури: від середньовіччя до початку нової доби» (1 година на тиждень), курс за вибором «Основи теорії та історії української суспільно-політичної думки» (0,5 години на тиждень), курс за вибором «Робота з навчальними текстами» (1 година на тиждень), факультативи «Доба Козаччини в українській літературі» та «Орфографічний практикум» (по 0,5 години на тиждень);
 • в 11-А класі з метою поглиблення економіко - географічної освіти школярів введено факультатив «Україна і світовий ринок» та «Майбутнє мого краю у дзеркалі глобальних проблем» (по 0,5 години на тиждень).

З метою формування моральної культури й культури поведінки учнів за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану у 5-х класах введено курс за вибором «Етика» (по 0,5 години на тиждень), який буде викладатися за модифікованою програмою, погодженою районним методичним центром Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (протокол від 12.06.2017 № 10), у 6-х класах продовжено вивчення курсу за вибором «Етика» (по 1 годині на тиждень).

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладатимуться інтегровані курси: у 1-5-х – предмет «Природознавство» (по 2 години на тиждень), у 6-х класах – «Всесвітня історія. Історія України» (по 2 години на тиждень), у 5-9-х класах – «Основи здоров`я» (5-8-мі класи – по 1 годині на тиждень, 9-ті класи – по 0,5 години на тиждень), у 5-11-х класах – інтегрований курс «Література» (по 2 години на тиждень), у 8-9-х класах – «Мистецтво» (по 1 годині на тиждень).

У 11-А класі викладання інтегрованого курсу «Література» буде здійснюватися таким чином: 1 година на тиждень за рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану та 1 година на тиждень індивідуальних та групових занять, які є обов’язковими для відвідування всіма учнями класу.

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії, рідного краю, міста Харкова та реалізації регіонального компоненту введено курс за вибором «Харківщинознавство» у 8-х класах по 1 годині на тиждень та у 9-х класах по 0,5 години на тиждень з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з цього предмета до документів про базову середню освіту, який буде викладатися за модифікованою програмою, погодженою районним методичним центром Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (протокол від 12.06.2017 №10).

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту базової і повної середньої освіти третя година фізичної культури у 10-му, 11-му класах компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Предмет «Фізична культура» реалізується за рахунок модулів, які визначені шляхом анкетування учнів:

-5-ті класи – легка атлетика, волейбол, гімнастика, баскетбол, футбол;

-6-ті класи – легка атлетика, волейбол, гімнастика, баскетбол, футбол;

-7-мі класи – легка атлетика, волейбол, гімнастика, баскетбол, футбол;

-8-мі класи – легка атлетика, волейбол, гімнастика, баскетбол, футбол;

-9-ті класи – легка атлетика, волейбол, баскетбол, футбол;

-10-А клас:

для дівчат-волейбол, баскетбол, футбол;

для хлопців-волейбол, баскетбол, футбол;

-11-А клас:

для дівчат-волейбол, баскетбол, футбол;

для хлопців-волейбол, баскетбол, футбол.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Викладання предмета «Захист Вітчизни» у 10-А класі проводиться по 2 години на тиждень: 1 година на тиждень за рахунок інваріантної та 1 година на тиждень варіативної складової робочого навчального плану, у 11-А класі по 2 годині на тиждень: 1 година на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану та 1 година на тиждень за рахунок індивідуальних занять з обов’язковим відвідуванням учнями усього класу.

Предмет «Технології» реалізується за рахунок базового модуля «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини» та варіативних модулів, які визначені шляхом анкетування учнів:

- 10-А клас – «Технологія дизайну предметів інтер’єру»;

-11-А клас – «Технологія виготовлення листівок».

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмного матеріалу та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання введено години індивідуальних і групових занять у 10-А класі з математики, географії , біології та хімії (по 0,5 години на тиждень).

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових, що позначені дробовим числом (0,5;1,5;2,5), викладатимуться впродовж року: ціла кількість годин – щотижнево, дробова - по 1 годині через тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у ХЗОШ № 167 запроваджується поділ класів на групи:

 • при вивченні української мови, яка вивчається як предмет, у 2-11-х класах (при кількості більше, ніж 27 учнів у класі);
 • при вивченні іноземної мови (англійської) у 1-11-х класах (при кількості більше, ніж 27 учнів у класі);
 • при вивченні другої іноземної мови (німецької) у 7-9-х класах (при кількості більше, ніж 27 учнів у класі);
 • при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-х класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);
 • при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2-11-х класах (клас ділиться на 2 групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній);
 • при проведенні уроків з трудового навчання у 5-9-х класах (при кількості більше, ніж 27 учнів у класі).

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та авторськими програмами, затвердженими Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (КВНЗ «ХАНО» методична рада розглядає як методичні посібники) (Додаток 6).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 29 грудня 2017 року, ІІ семестр - з 15 січня по 25 травня 2018 року (протокол ради школи від 14.06.2017 №10).

Тривалість уроків у ХЗОШ № 167 становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Згідно з наказом Міністерства освіти України від 12.08.1999 № 292 «Про запровадження закону України» (про загальну середню освіту) (п.3.4), листом Міністерства освіти України від 27.10.1999 № 1/9 – 419 «Про тривалість уроків у початковій школі» різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками, додатковий облік і компенсація навчального часу у початковій школі у 2017/2018 навчальному році не проводиться.

Навчальний рік закінчується проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики, а також державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

Навчальні екскурсії та навчальна практика будуть проводитися з 28 травня 2018 року по 08 червня 2018: навчальні екскурсії для учнів 1-4-х класів упродовж 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів – упродовж 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день. Зміст і дата проведення навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках. Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності (протокол ради школи від 14.06.2017 №10).

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно, осінні з 23.10.2017 – 29.10.2017 – 7 днів, зимові з 30.12.2017 – 14.01.2018 – 16 днів, весняні з 26.03.2018 – 01.04.2018 – 7 днів (протокол ради школи від 14.06.2017 №10).

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитися для учнів 1-х класів додаткові тижневі канікули.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Директор Харківської загальноосвітньоїшколи I – III ступенів № 167 Харківської міської ради Харківської області

Н.Д.Фентісова

Кiлькiсть переглядiв: 717

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.