/Files/images/foto_dlya_m_o/1111.jpg

Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХI століття.

Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та можливості самореалізації.

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, впевненою у власних силах людиною.

Які основні риси адаптованої, інноваційної особистості і стратегії їх формування та розвитку?

Відкритість новому досвіду. Безперечно, в умовах, коли швидко змінюється світ, людина також повинна постійно бути готовою до оновлення, накопичення нового соціального та життєвого досвіду, що має сприяти самореалізації.

Педагогічною стратегією, що забезпечує формування такої риси особистості є постійне розширення рольового простору кожного учня, включення його в різноманітні види діяльності, що створює можливості для творчої самореалізації та накопичення досвіду соціальних стосунків. Сприятливими умовами для вирішення даного питання є робота у групах, яка дає можливість обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та уподобань.

Внутрішня свобода. Вибір учнями напрямків та завдань для самостійної роботи, гнучка система організації навчально-виховного процесу з урахуванням здібностей, нахилів, побажань учнів, можливість реалізувати себе в обраних видах діяльності є головною умовою формування внутрішньої свободи та відповідальності особистості.

Емоційна стабільність та стресостійкість. Головною стратегією формування цієї важливої якості сучасної особистості є розвиток емоційного інтелекту, вміння керувати власними емоціями та протистояти стресам, вміння здійснювати емоційний обмін під час спілкування, відчувати почуття інших, допомагати їм та самому собі у складних, емоційно напружених ситуаціях.

Адекватна самооцінка. Правильна самооцінка є основою розгортання певного сценарію життя людини. Сценарій, що формується і закріплюється у дитячому віці, стимулює процеси саморозвитку та самореалізації особистості через мотивацію досягнення успіху та усвідомлення власної мети.

Засідання методичного об'єднання

Термін виконання Тема засідання Зміст питання Відповідальні Відмітка про виконання
Серпень 2018 Координація роботи методичного об’єднання на 2018/2019 н.р. 1. Про вивчення нормативних аспектів організації освітнього процесу та методичних рекомендацій щодо вивчення предметів в 2018/2019 навчальному році та корекцію плану роботи методичного об’єднання вчителів з урахуванням рішень Серпневої конференції освітян. 2 Про організацію роботи з обдарованими учнями та тими, хто має низький рівень навчальних досягнень. 3.Про результати держаної підсумкової атестації у 2017/2018 н.р. 4.Про вивчення потреб учителів з підвищення рівня їх науково-теоретичної та психолого-педагогічної підготовки. 5.Про виявлення, розповсюдження та узагальнення ППД 6.Про опрацювання нормативних аспектів щодо ведення шкільної документації у 2018/2019 н.р Голова м/о Голобородько С.І.
Вересень 2018 Розгляд календарних планів вчителів методичного об’єднання 1.Про розгляд календарного планування вчителів методичного об'єднання на І семестр 2018/2019 навчального року. 2. Про роботу щодо реалізації ст.10 Конституції України та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. 3. Різне Голова м/о Голобородько С.І.
Жовтень 2018 Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом диференціації та індивідуального підходу. 1. Про підвищення ефективності освітнього процесу шляхом диференціації та індивідуального підходу 2. Про результативність участі учнів у І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з математики, фізики, інформатики та астрономії. 3. Про ознайомлення вчителів з результатами курсового підвищення кваліфікації. Голова м/о Голобородько С.І. Вчитель Галич О.Г.
Січень 2019 Розвиток пізнавальної активності школярів шляхом впровадження інноваційних методів та прийомів роботи, урізноманітнення форм проведення уроків та позаурочних заходів 1. Про розвиток пізнавальної активності школярів шляхом впровадження інноваційних методів та прийомів роботи, урізноманітнення форм проведення уроків та позаурочних заходів . 2. Про моніторинг якості знань учнів з математики, фізики та інформатики за результатами І семестру. 3. Про розгляд, аналіз календарного планування вчителів методичного об'єднання на ІІ семестр 2018/2019 навчального року. 4. Про результативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсі-захисті учнівських робіт членів МАН. 5. Про організацію корекційної роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги. 6. Про ознайомлення вчителів з результатами курсового підвищення кваліфікації. 7. Про стан виконання навчальних програм за ІІ семестр 2018/2019 навчального року. 8. Про додаткове опрацювання нормативних аспектів щодо ведення шкільної документації у 2018/2019 н.р. 9. Про стан ведення шкільної документації, зокрема заповнення сторінок журналів відповідно до нормативних матеріалів, які регулюють організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12) класів закладів загальної середньої освіти Голова м/о Голобородько С.І. Вчитель Курочка В.М.
Березень 2019 Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів засобами комп’ютерного моделювання. 1. Про формування самостійної пізнавальної діяльності учнів засобами комп’ютерного моделювання. 2. Про організаційні питання закінчення навчального року. Вивчення матеріалів проведення державної підсумкової атестації. 3. Про організаційні питання проведення навчальної практики. 4. Про ознайомлення вчителів з результатами курсового підвищення кваліфікації. Голова методичного об’єднання, вчитель вищої категорії олобородько С.І. Вчитель першої категорії Курочка В.М.
Травень 2019 Підведення підсумків роботи методичного об’єднання та перспективне планування на наступний рік. 1. Про аналіз роботи методичного об’єднання за 2018/2019 навчальний рік. 2. Про річні звіти вчителів та голови методичного об’єднання щодо роботи над реалізацією науково методичної теми. 3. Про перспективне планування роботи методичного об’єднання на 2019/2020н.р. 4. Про моніторинг якості знань учнів з порівняльним аналізом І та ІІ семестрів. 5. Про результативність участі школярів у конкурсах та олімпіадах з предметів фізико-математичного циклу. 6. Про ознайомлення вчителів з результатами курсового підвищення кваліфікації 7. Про стан ведення шкільної документації, зокрема заповнення сторінок журналів відповідно до нормативних матеріалів, які регулюють організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12) класів закладів загальної середньої освіти. 8. Про роботу щодо реалізації ст.10 Конституції України та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. Голова м/о Голобородько С.І.
.
Кiлькiсть переглядiв: 93

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.